S’inicia el procés de modernització del sistema de control d’accessos als aparcaments de Gramepark

S’inicia el procés de modernització del sistema de control d’accessos als aparcaments de Gramepark

Gramepark ha engegat un procediment de modernització a diversos aparcaments d’accés públic de Santa Coloma de Gramenet.

El nou sistema s’implementarà als aparcaments de Plaça de la Vila, Rambla Sant Sebastià, Mercat de Fondo i Metro del Fondo.

La mesura neix arran de l’antiguitat dels aparcaments i la consegüent obsolescència amb què ha topat el sistema que en regula l’accés. Durant els anys que porten en funcionament, la tecnologia ha evolucionat de manera que ofereix opcions més eficients i rendibles. Aquestes són, per exemple, l’emissió de tiquets amb codi de barres o codi QR i la lectura i reconeixement de matrícules, el guiatge plaça a plaça per veure quines estan lliures, megafonia, caixers moderns amb pagament mitjançant Bluetooth, noves càmeres digitals, etc.

A més, la implementació de les millores tecnològiques permetrà la integració de les instal·lacions en un únic centre de control, i un avenç en la disponibilitat de dades actualitzades sobre la mobilitat a la ciutat que està alineada amb les ciutats SmartCity. D’aquesta manera, es podran dur a terme mesures destinades a millorar la circulació urbana mitjançant instruments de control de l’aparcament i del trànsit de vehicles.

Gramepark, SA ha procedit, mitjançant licitació pública, a l’adjudicació del contracte de SUBMINISTRAMENT, MANTENIMENT I INSTAL·LACIÓ DELS EQUIPS I ELEMENTS QUE CONFORMEN EL SISTEMA DE CONTROL D’ACCÉS PER A LA GESTIÓ DE QUATRE APARCAMENTS DE ROTACIÓ I MIXTA a l’empresa Siepark Málaga, SL.

A partir de dilluns dia 6 de novembre i durant un termini de tres mesos aproximadament, l’empresa adjudicatària s’encarregarà d’executar les tasques de canvi i millora de tots els sistemes als aparcaments següents:

  • Aparcament de Plaça de la Vila
  • Aparcament de Mercat del Fondo, situat al carrer Mossèn Jacint Verdaguer, 126
  • Aparcament de Rambla Sant Sebastià
  • Aparcament de Metro del Fondo, situat a la Rambla Sant Sebastià, 23-25 bis

Gramepark treballa per un canvi, que ben segur suposarà una millora per a totes les persones usuàries dels aparcaments, i que no interromprà el normal funcionament d’aquests. S’atendran les informacions, possibles dubtes o incidències a través de diversos canals:

Gràcies i preguem que disculpeu les molèsties es puguin ocasionar derivades d’aquesta nova
implantació.


Santa Coloma de Gramenet, a 2 de novembre de 2023

Nou sistema de control d’accessos en quatre aparcaments de la ciutat

Nou sistema de control d’accessos en quatre aparcaments de la ciutat

Gramepark ha engegat un procediment de modernització a diversos aparcaments d’accés públic de Santa Coloma de Gramenet. Concretament, el nou sistema s’implementarà als aparcaments de Plaça de la Vila, Rambla Sant Sebastià, Mercat de Fondo i Metro del Fondo.  

La mesura neix arran de l’antiguitat dels aparcaments i la consegüent obsolescència amb què ha topat el sistema que en regula l’accés. Durant els anys que porten en funcionament, la tecnologia ha evolucionat de manera que ofereix opcions més eficients i rendibles. Aquestes són, per exemple, l’emissió de tiquets amb codi de barres o codi QR i la lectura i reconeixement de matrícules. 

A més, la implementació de les millores tecnològiques permetrà la integració de les instal·lacions en un únic centre de control, i un avenç en la disponibilitat de dades actualitzades sobre la mobilitat a la ciutat. D’aquesta manera, es podran dur a terme mesures destinades a millorar la circulació urbana mitjançant instruments de control de l’aparcament i del trànsit de vehicles.

El procediment s’inicia amb l’obertura del procés de licitació per un contracte de subministrament, instal·lació i manteniment a cinc anys vista dels aparcaments prèviament mencionats. És de tipologia mixta i s’atorgarà a través d’un procediment obert harmonitzat. El valor estimat del pressupost de licitació és de 541.295,42 € (IVA exclòs). 

Consulta els aparcaments de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Consulta el procediment de contractació