tornar al llistat de notícies

Apunta’t al Registre de Sol·licitants d’HPO

19 gen. 2024

Més de 50 pisos de lloguer assequible s’incorporaran al parc d’habitatge públic 

Santa Coloma disposarà, en aquest inici de 2024, de dues noves promocions amb 54 nous pisos en règim de lloguer assequible, una bona part dels quals es destinaran a facilitar l’accés a l’habitatge a les persones joves. Del total, 16 s’ubicaran al Complex Les Oliveres i 38 més, a l’edifici en construcció de la plaça d’Alfons Comín.

Es tracta d’una actuació emmarcada en el Pla Local d’Habitatge aprovat l’any 2021 per incrementar el parc públic d’habitatges destinats a col·lectius amb necessitats habitacionals.  

Habitatges dotacionals a Les Oliveres

A l’inici de la primavera, l’Ajuntament finalitzarà les obres de construcció del nou edifici d’habitatges dotacionals i allotjaments col·lectius per a joves que forma part del Complex Les Oliveres, amb accés des de la carretera de la Font de l’Alzina.

El projecte ha consistit en la rehabilitació d’un edifici municipal, en desús, de tres plantes amb 16 habitatges i serveis comuns compartits com bugaderia, trasters, espais d’estada o sales d’ús. El seu disseny s’ha realitzat sota criteris de sostenibilitat i eficiència energètica amb la instal·lació de plaques fotovoltaiques per produir electricitat.

Amb la recuperació d‘aquest edifici s’avança en la transformació d’espais que havien quedat en desús o mig construïts per destinar-los a atendre l’emergència habitacional i social.

Nou edifici al Fondo

Dins de l’àmbit d’actuació de l’Eix Bruc i en el sòl cedit per l’Ajuntament, s’enllesteixen a la plaça d’Alfons Comín els darrers treballs del bloc de pisos projectat per l’INCASOL, empresa pública de la Generalitat per al foment de l’habitatge públic. Està situat prop de l’edifici del Fondo on hi ha el mercat, la biblioteca i l’escola bressol, i compta amb 38 habitatges en règim de lloguer, dels quals hi ha un percentatge reservat per a joves.

L’edifici d’obra nova, sostenible i eficient energèticament, disposa de serveis comunitaris i aparcament propi. 

Donar-se d’alta al Registre de Sol·licitants

Per poder participar en els processos d’adjudicació d’aquests habitatges quan es posin en marxa, les persones interessades s’han d’inscriure prèviament en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya.

La inscripció té vigència d’un any —cal anar renovant-la— i per accedir-hi s’ha de ser major d’edat, residir en un municipi català i complir amb el límit d’ingressos que estableix la normativa per a les persones adjudicatàries d’habitatges protegits. 

Per formar part d’aquest registre, el primer pas que cal fer és omplir el formulari d’inscripció i després demanar cita prèvia a l’Oficina Local d’Habitatge des d’aquest enllaç per lliurar-lo juntament amb la documentació requerida (DNI, declaració de la renda, etc.).

Una vegada formalitzada i confirmada la inscripció al registre els ciutadans i les ciutadanes poden participar en tots els processos d’adjudicació d’habitatge que convoquin les diferents administracions, sempre que compleixen els criteris d’accés.

Comparteix