tornar al llistat de notícies

Ajuts al lloguer tramitats a l’Oficina Local d’Habitatge de Santa Coloma de Gramenet (Gramepark SA)

10 nov. 2023

1.388 famílies de la ciutat rebran l’ajut per pagar el lloguer del 2023

Aquest any, 1.388 famílies de Santa Coloma de Gramenet rebran l’ajut per pagar el lloguer del seu habitatge. Es tracta de la xifra més alta d’unitats familiars beneficiàries d’aquest ajut en els darrers anys, i suposa un increment del 32% respecte del 2022, quan van atorgar-se 945 ajuts.

Al llarg del 2023 s’han presentat un total de 1.689 sol·licituds a l’Oficina Local d’Habitatge, de les quals 154 són de gent gran, 267 de joves i 1.268 de la resta de perfils. D’aquestes, se n’ha aprovat més del 80%, de les quals 129 corresponen a gent gran, 246 a joves i 1.013 a la resta de franges d’edat. El gruix de sol·licituds denegades ho han estat per no complir els requisits que marca la convocatòria.

Els 1.388 ajuts al lloguer que es concediran, representen una partida de gairebé 3 milions d’euros de suport a les persones amb dificultats de pagament del lloguer de la nostra ciutat.

Nota

La responsable d’atorgar-los és l’Agència Catalana de l’Habitatge, que opera a través de l’Oficina Local d’Habitatge de cada municipi.

La subvenció per al pagament de lloguer o cessió d’ús és un ajut destinat a les persones que estan al corrent del pagament del lloguer però tenen dificultats per assumir-lo.

Podeu consultar més informació a l’apartat d’ajuts del portal habitatge.gencat.cat

Notícia relacionada

Ajuts per al pagament del lloguer 2023

Són subvencions per facilitar l’accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d’exclusió social.

Comparteix