El compromís de Gramepark amb la igualtat de gènere

El compromís de Gramepark amb la igualtat de gènere

La igualtat de gènere és un dels principis estratègics de la nostra política corporativa i de recursos humans. Per això, amb l’aprovació del Pla d’igualtat el maig de 2022, es va adquirir el compromís de continuar treballant per la no discriminació, l’impuls i el foment de les mesures necessàries per a aconseguir la igualtat real d’oportunitats entre dones i homes dins de Gramepark.

En el marc d’aquest compromís s’estan realitzant diferents accions formatives entre la plantilla de Gramepark. Així, es promou la implicació de totes les persones treballadores de l’empresa perquè aquest projecte sigui tot un èxit per a Gramepark.

El Pla d’igualtat de l’empresa es pot consultar tant a la nostra web com al registre i dipòsit de convenis col·lectius, acords col·lectius de treball i plans d’igualtat.