Zona Blava

El Ple de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet va encarregar la gestió dels aparcaments amb regulació horària a Gramepark el 29 de juny de 1992. El 5 d’octubre del mateix any començà a funcionar aquest tipus d’estacionament, amb un total de 385 places i 28 màquines. El 16 de gener de 1996, la Comissió Municipal de Govern va aprovar la reducció a 297 del nombre de places d’aparcament amb regulació horària, segons un acord previ amb el Consell Municipal d’Ordenació Viària; un organisme format per representants de veïns, comerciants i industrials, d’una banda, i l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet de l’altra.

Actualment, es troben en funcionament 23 parquímetres que donen servei a un total de 206 places de zona blava a la ciutat de Santa Coloma de Gramenet (xifres que van variant segons les gestions i la disposició de la via pública – obres, necessitat de places REM, càrrega i descàrrega, bicicletes públiques, etc.) distribuïdes de la manera següent:

PARQUÍMETRE SITUACIÓ SITUACIÓ DE LES PLACES
Direcció Núm. carrer Núm.Places
M-33 LLUIS COMPANYS, 43 Lluís Companys 41-43 8
M-18 P. SALZEREDA No 19 Salzereda 19-23 10
M-25 P.LLORENC SERRA No 29 Llorenç Serra 27-29 3
Llorenç Serra 39 1
Llorenç Serra 22 1
M-16 P.LLORENC SERRA No 50 Llorenç Serra 38-64 9
M-27 FRANCESÇ MACIA Nº 30 Francesc Macià 28-30 2
M-5 AV STA COLOMA, Nº 17 Av. Santa Coloma 15-17 6
Av. Santa Coloma 19-25 9
M-6 AV STA COLOMA, Nº 34 Av. Santa coloma 26 3
Av. Santa coloma 28-30 2
Av. Santa coloma 34 2
Av. Santa coloma 36-38 3
M-7 AV STA COLOMA Nº 54 Av. Santa Coloma 50 2
Av. Santa Coloma 54-58 4
Av. Santa Coloma 60-64 4
Av. Santa Coloma 43 1
Av. Santa Coloma 49 3
M-20 M.J.VERDAGUER nº 77 Mossèn Jacint Verdaguer 83-89 3
M-3 SANT RAMON Nº 18 Sant Ramón 18-84 17
M-32 SANT RAMON Nº 36 Sant Ramón 26-34 4
M-10 IRLANDA, 74 Irlanda 74-78 4
M-22 IRLANDA Nº 90 Irlanda 86-88 3
Irlanda 98-100 3
Irlanda 102 3
Irlanda 103 2
M-26 IRLANDA, Nº 51 Irlanda 45-49 6
Irlanda 51 6
M-9 DALMAU Nº 33 Dalmau 31-35 7
M-2 SANT CARLES Nº 47 Sant Carles 43-45 2
Sant Carles 53-57 4
M-24 AV GENERALITAT , Nº 72 Av. Generalitat 76-48 7
M1 AV. DELS BANÚS, 22 Av. dels Banús 10-14 2
Av. dels Banús 22-28 4
Av. dels Banús 30-34 4
M8 AV. DELS BANÚS, 42 Av. dels Banús 38-46 6
Av. dels Banús 54-60 5
M29 AV. DELS BANÚS, 47 Av. dels Banús 35-39 4
Av. dels Banús 41-43 2
Av. dels Banús 49-55 3
M-17 RBLA DE S. SEBASTIA Nº41 R. Sant Sebastià 41-47 8
R. Sant Sebastià 35-37 3
R. Sant Sebastià 54-56 5
R. Sant Sebastià 66-68 2
M-23 RBLA DE S. SEBASTIA Nº82 R. Sant Sebastià 63-69 6
R. Sant Sebastià 61-63 2
R. Sant Sebastià 72-74 2
M-31 SICILIA Nº 23 Sicília 19-21 2
Sicília 27-29 2

Dades a setembre de 2023

 

L’horari dels aparcaments de zona blava és de dilluns a dissabte, de 9 a 14 hores i de 16 a 20 hores. Els diumenges i festius la zona blava romandrà fora de servei, així com a l’agost.

Les tarifes es regeixen actualment per l’ordenança fiscal REGULADORA DE LA TAXA PER L’ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA EN DETERMINADES ZONES DE LES VIES PÚBLIQUES MUNICIPALS (publicada a la pàgina web de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet).

Les tarifes que s’han d’aplicar en la present taxa són:

  • 1,45 euros / hora per cada vehicle
  • El període de temps mínim d’estacionament és d’un minut. El període de temps màxim d’estacionament permès és d’1:30h.
  • Es poden obtenir fraccionaments de temps d’estacionament a partir de 0,05 euros si el pagament s’efectua mitjançant parquímetre.

Una vegada s’ha completat el temps màxim d’estacionament, el vehicle haurà d’abandonar la zona forçosament, o estarà sotmès a una possible sanció administrativa.

La sanció que s’apliqui podrà anul·lar-se mitjançant el pagament d’un tiquet d’anul·lació de 6,00 €, sempre que compleixi els requisits que es preveuen en l’Ordenança municipal de circulació de vehicles i vianants en vigor.

Si la denúncia és al matí es podrà anular fins les 16:00 hores i si la denúncia és a la tarda fins a les 9 hores del dia següent.
Tots els vehicles que es trobin estacionats a les àrees senyalitzades de zona blava, sense el tiquet de control horari, o que superin com a mínim una hora el temps d’estacionament marcat a l’esmentat tiquet, podran ser retirats pels serveis de la grua municipal.

La persona que desitgi formular al·legacions, i presentar proves, pot fer-ho en el termini de 15 dies hàbils, mitjançant un escrit que es pot presentar al Registre General de l’Ajuntament (plaça de la Vila, s/n), en el qual s’ha d’indicar la data i el número de la denúncia, la matrícula del vehicle i el número de l’agent denunciant.

 

Actualment, el pagament i la gestió de l’estacionament regulat a la nostra ciutat funciona mitjançant l’aplicació AMB aparcament, servei ofert per l’Àrea Metropolitana de Barcelona a diversos municipis metropolitans.

El telèfon d’atenció a l’usuari de l’AMB Informació és el següent: 930 333 333.

Si voleu més informació, us podeu dirigir a  http://aparcament.amb.cat/app/

L’horari d’atenció a l’usuari a Santa Coloma de Gramenet és des de les 08.00 hores fins a les 20.00 hores, al telèfon 934 661 342, i està indicat en els parquímetres de la ciutat.

També us podeu adreçar a la seu electrònica de Gramepark